sait-faik-abasiyanik-ve-yasar-nabi-nayir

Sait Faik Abasıyanık’ın, Yaşar Nabi Nayır’a gönderdiği 4 Ocak 1936 tarihli mektubu.

Sait Faik Abasıyanık; “Çok aziz kardeşim. Size bu mektubumla beraber bir hikâye de gönderiyorum. Bu hikâyenin macerası biraz garip. İhsan Aygün bey denilen bir zat benden bin rica ile bir hikâye istemişti. Ben de kendisine “Stelyanos Hrisopulos Gemisi” diye bir hikâye vermiştim. Yücel mecmuasına konacaktı. Geçen hafta İhsan Aygün beyden öğrendim ki, mecmua sahipleri yazımı kozmopolit bulmuşlar.

sait-faik-abasiyanik
Sait Faik Abasıyanık

Halbuki yazım, siz de takdir edeceksiniz ki, çok humain bir yazıdır. Ve hattâ mahallî renkli bir yazıdır. Bir adanın sakinleri Rum olmakla Türk olmamaları ve isimleri Hrisopulos olmakla insan yerine konmamaları lâzım gelmeyeceğini benden âlâ takdir edersiniz. Hâlâ ilân etmelerine ve yazımı koymamalarına karşın ben de kendilerine bir mektup yazarak bir küçük adanın balıkçılarını ve beni rahat bırakmalarını teklif ettim.

Yazımı neşretmemelerini bilhassa rica ettim. Demek ki yazım mecmua sahiplerinin yahut mecmuanın karakteriyle imtizaç edemiyor ki iki aydan beri verildiği halde neşredilmiyor. Varlık’ın bu seferki nüshasına bu yazıyı behemehal koymanızı ve Yücel mecmuasının bu suretle bir emrivaki karşısında kalıp yazımı neşretmemesini istiyorum (2). Bunu bana yapınız. Bilhassa rica ederim.

Bu yazının bu nüshada çıkması benim için bir izzeti nefis meselesi olduğu kadar çok şiddetli bir arzudur da… Çünkü bu hikâye ithafiyesiz olmakla beraber yaşayan birisine ithaf edilmişti. Ve derhal ona gönderilmesi lâzımdır. Bunu benden esirgemiyeceğiniz ve bu nüshaya bu yazımı muhakkak yetiştireceğinizi bana vadediniz, çok rica ederim. Baki muhabbet ve selâm kardeşim.

Kitap çıkarmaktan şimdilik sarfınazar ettim.

Sait Faik

Yakında ‘‘Gothar Cambazhanesi” ismindeki hikâyemi de temize çekip göndereceğim. André Gide’den yapmış olduğum tercüme hoşa gitti ise birkaç tane daha tercüme göndereyim. ”

Sait Faik Abasıyanık ile Yaşar Nabi Nayır üzerine

yasar-nabi-nayir
Yaşar Nabi Nayır

Yaşar Nabi, kendisine gelen mektuplardan hazırlayıp sunduğu Dost Mektuplar’da Sait Faik Abasıyanık’a (1909-1954) ilişkin bölümün başında, ünlü öykücümüzü şöyle tanıtıyor;

“Zamanına göre zengin sayılacak bir ailenin çocuğuydu. Adapazarı’nda geçen çocukluk yılları dışında Burgaz Adası’ndaki beyaz köşklerinin rahat hayatına bir türlü alışamamış, balıkçılar, simitçiler, boyacılar gibi küçük işçi ve esnaf arasında geçmişti daha çok ömrü.

Öyle büyük büyük, kalantor insanlar arasında önünü ilikleyerek oturmaktan çabucak sıkılıveren, edebiyatçıların bile ancak genç ve âvâre takımıyla ilişki kurabilen, iri hatta ciddi lakırdılara karnı tok, öyle her şeyi kendine özgü, neşesi gibi öfkesi de burnunda bir adam olarak, son yıllarında hastalığının devamlı kaygısı içinde, yaşadı aramızda.

Ürkek bakışlı çakır gözleri güzel denemeyecek bir yüzde parıldar, halktan insanların ağzıyla konuşmaya bayılır, onlar gibi yaşamaktan hoşlanır, şöyle şiirli, masallı bir hikâye denizine oltasını attı mı pırıltılı, kımıltılı hayat parçalarının en şaşırtıcılarını sererdi düş soframıza”.

Şair ve yazarlığının yanı sıra yayıncılığıyla da tanınan Yaşar Nabi Nayır (1908-1981) 15 Temmuz 1933’ten ölümüne dek (15 Mart 1981) büyük bir düzen içinde yayımladığı Varlık Dergisi ve yönettiği Varlık Yayınları’yla özdeşleşerek de yazın tarihine adını yazdırmış bir sanat adamıdır.

Şiir, öykü, eleştiri, vb. alanlarda yerli ve yabancı birçok yazarı Türk okurlarına ilk tanıtan hep Yaşar Nabi olmuştur. Türk Dil Kurumu’yla M.E.B. Tercüme Bürosu’ndaki çalışmaları da yazınsal alandaki katkıları içinde önemli bir yer tutan Yaşar Nabi’nin şairliğine küçük bir örnek “Bekliyorum” başlıklı şiirinden;

“Ve ben şimdi aydınlık sabahlar bekliyorum.
Ümidi yelken gibi açarak bir gemiye
Sonsuz mesafelere doğru açılsam diye
Bir güzel gün, bir sükûn, bir bahar bekliyorum.”

(1) Dost Mektupları, hazırlayan ve sunan Yaşar Nabi, İstanbul Varlık Yayınları, 1972, sayfa 89-90.
(2) Sözü geçen hikâye Varlık’ın 15 Ocak 1936 tarihli sayısında çıkmıştır. (Yaşar Nabi’nin notu.)

Osman Senemoğlu
24 Haziran 1990 – Cumhuriyet

Yaşar Nabi Nayır’ın, “Dost Mektuplar; Mektuplarıyla Edebiyatçılarımız “ isimli kitabında yer verdiği, Sait Faik Abasıyanık‘ın kendisine gönderdiği mektuptan alınmıştır.

Daha Fazla İlgili Makale Yükle
Load More By Haber Servisi

2 Yorumlar

  1. […] rakama okullarda kullanılan yardımcı kitaplar, okuma kitapları ve diğer ihtiyaçlar dahil değildir. Mesela geçen yıl 15 lira olan ilkokullar […]

    Yanıt Ver

  2. […] kimselerin şairliği ilk bakışta görünümlerinden okunamaz. Sait Faik beni Sabahattin Kudret’le ilk tanıştırdığında, ‘Banka şefine benzer ama […]

    Yanıt Ver

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir