kabzimal

Böylece kötü ruhlu ve vicdansızlar halde barınamayacak

400’den fazla kabzımal, dün 15’de İstanbul Merkez Hali’nde Ay-Yıldızlı bayrağımız üzerine ellerini koyarak yemin etmiştir.

Aralarında kötü ruhlu ve vicdansızları istemeyen kabzımalların, bu yemin merasiminde Hal Müdürü Binbaşı Turgut Budak ve Belediye Zabıtası Müdürü İzzet İsman hazır bulunmuşlardır.

Hal müdürü, kabzımallara hitaben şu konuşmayı yapmıştır;
“Bugün burada tam bir birlik istediğinizin örneğini gösteriyorsunuz. Bu sizdeki birleşme kudretinizin, inancınızın kuvvetlendiği bir gündür. Bu yemininiz, muhakkak ki manevidir, kutsaldır. Burada toplanıp yemin edeceğiz. Hazırladığınız yasa, 12 maddelik bir yasadır. Normal yolda doğru olarak çalışıp ilerleyeceğiz.

Arkadaşlar, bir çatı altında çift cemiyet katiyen olmaz. Birleşeceksiniz. İyilikten korkar olduğumuz günler yaşadık. Bugün bunları sildik. Her şeyi milletin, devletin bekası için yapıyoruz. Yemin töreni için bu suretle daha samimi ve hakikatçi bir birlik olduğunuzu belirteceksiniz…”

Kabzımal Yemini;

400 küsur kabzımal şu yemini etmişlerdir;
“Hiçbir zaman şahsi menfaatlerimi, menfaat-i milliyenin fevkinde tutmayacağıma, mesleki dürüstlük ve vicdan faziletine aykırı bir gaye gütmeyeceğime, namusum, şerefim ve Allah’ım üzerine yemin ederim…”

31 Ağustos 1960 – Hürriyet

Hal Müdürlüğünün Görev Tanımı;

  • Yaş Sebze ve Meyve toptan ticaretinin kalite, standart ve sağlık kurallarına uygun olarak serbest rekabet sistemi içerisinde yapılmasını sağlamak,
  • Üretici ve tüketiciler ile yaş sebze ve meyve ticaretini meslek edinenlerin çıkarlarını dengeli ve eşit şekilde korumak,
  • Sorumluluğunda bulunan İstanbul Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hallerini modern, çağdaş bir alt ve üst yapı sistemine kavuşturmak,
  • Hallerde kendilerine yer tahsis edilen komisyonculardan, yasal mevzuat çerçevesinde doğan Belediye Payının tarh, tahakkuk ve tahsil işlemlerini yapmak,
  • Hal’de kendilerine iş yeri tahsis edilen komisyoncu esnafın aylık iş yeri tahsis ücretlerini tahsil etmek,
  • Sebze/Meyve üreticilerinin yetiştirip satılması için hal komisyoncularına gönderdikleri malların ücretlerinin tahsili ile ilgili ortaya çıkan anlaşmazlık ve ihtilafların çözülmesini sağlamak,
  • Kayıt dışı yollarla şehre mal girişini önleyici tedbirleri almak, gayri yasal mal girişleri ile ilgili caydırıcı kanuni müeyyideleri uygulamak,
  • Yaş Sebze ve Meyvelerin hallere giriş ve çıkışı ile muhafaza, depolama, ve satışının kanun ve yönetmeliklerde düzenlenen hükümlere uygun olarak yapılmasına ilişkin konularda her türlü önlemlerin alınmasını ve uygulanmasını sağlamak,
  • Yasalarla belirlenmiş çerçeve içerisinde diğer yükümlülüklerini yerine getirmektir.

 

Daha Fazla İlgili Makale Yükle
Load More By Haber Servisi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir